علی اکبر علیزاده برمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نشست کمیسیون کشاورزی با رئیس جدید سازمان محیط زیست، تاکید کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست تا کنون عمدتاً سازمانی تزئینی بوده و توسط دولت‌مردان به بازی گرفته نمی‌شد.

وی با بیان اینکه نتیجه این رویکرد غلط، بروز خطاهای بسیار فاحش زیست‌محیطی در زمینه‌های مختلف بود، ابراز کرد: انتقال آب حوضه‌های آبریز که بدون مطالعه انجام شد، گسترش روزافزون تراریخته‌ها، نابودی جنگل‌ها، آلودگی آب‌های زیرزمینی، گسترش سرطانی بلندمرتبه‌سازی از جمله این فجایع هستند.

عضو خانه ملت گفت: اگر واقعاً عزم وجود دارد که به محیط‌زیست نقش پررنگی داده شود، رئیس این سازمان باید با قوت، قدرت و اقتدار برخورد کند به‌گونه‌ای که همه سیستم دولت تحت امر برنامه‌های محیط‌زیست باشند.

علیزاده برمی بیان کرد: برای اصلاح رویکرد، اولاً تغییر نگرش سازمان محیط زیست و فردی که در رأس آن است خیلی اهمیت دارد ثانیاً سازمان نیاز به پشتوانه مردمی دارد و بهترین پشتوانه گروه‌های جهادی هستند که با صفا و صداقت و اخلاص در صحنه حضور دارند.

وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست نیز باید به موضوع تراریخته‌ها به سرعت و دقت رسیدگی کند، ابراز کرد: تراریخته ها در حال نابود کردن نسل هستند لذا دولت باید کاری در این زمینه کند.

منبع : مهر