به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در این نشست زهرا نعمتی رئیس کمیسیون، سجاد محمدیان نایب رئیس، صادق بیگدلی دبیر سمیرا ارم ،احمدرضا شاه حسینی و منیر سبحان پرست به عنوان نماینده کمیته حضور داشتند.

بررسی و نهایی کردن آیین نامه کمیسیون ورزشکاران و بررسی مسائل ورزشکاران از جمله مواردی بود که در نشست مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

منبع : مهر