به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قرار بود امروز رأس ساعت ۸:۴۵ صبح برگزار شود اما با گذشت بیش از یک ساعت از زمان برگزاری جلسه شورای شهر تهران هنوز تعداد اعضای این جلسه به حد نصاب نرسیده و اعضا در جلسه حاضر نشده‌اند.
بر اساس قانون شورای شهر تهران در هر جلسه رسمی ۱۴ نفر از اعضا باید در جلسه حضور داشته باشند تا جلسه شورای شهر تهران رسمیت داشته باشد اما در حال حاضر تنها ۱۲ نفر از اعضا در صحنه حاضر شده‌اند و ۹ نفر از اعضا غایب هستند.

با گذشت یک ساعت از شروع جلسه شورای شهر تهران هنوز ناصر امانی، مهدی اقراری آن جعفر شربیانی جعفر تشکری هاشمی زهرا شمس احسان مهدی عباسی علی اصغر قائمی سوده نجفی و حبیب کاشانی در جلسه شورای شهر حاضر نشده‌اند.