به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: جمعه شب بی احتیاطی راننده خودروی تیبا در مجاورت جایگاه سوخت خیابان حافظ و در کنار خروجی لوله بنزین، باعث ایجاد شعله و گسترش این حریق منجر به آتش سوزی جزئی سه خودروی مجاور شد.

عدلو با بیان اینکه در این حادثه یک خانم مصدوم شد افزود: کارکنان جایگاه با استفاده از کپسول‌های خاموش کننده در دسترس، با اقدام به موقع، آتش را کنترل و اطفا کردند.

وی گفت: به دلیل اهمیت موضوع و حساسیت مکان حادثه، سه ایستگاه آتش نشانی در محل حاضر شدند و جایگاه توسط آن‌ها ایمن شد.

منبع : مهر