به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی از آغاز طراحی و ساخت پلی کلینیک تخصصی در غرب پایتخت، طی یک دوره زمانی کوتاه به منظور حفظ و ارتقا ایمنی شهروندان خبر داد و گفت: پیرو مطالبات مردمی در قرار خدمت شهردار تهران در منطقه ۹ تهران، در بازدیدها و دیدارهای چهره به چهره با شهروندان غرب پایتخت پیرامون احداث مرکز تخصصی درمانی، مقرر شد تا در این خصوص اقدام لازم انجام شود.
شهردار منطقه ۹ تهران خاطرنشان کرد: در این راستا و براساس مصوبات قرارگاه ایمنی کالبدی منطقه ۹، بیمارستان شهید شریعت رضوی به دلیل مشکلات سازه‌ای و فرونشست‌های متعدد ناایمن بوده و به همین دلیل طی جلسات برگزار شده با مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی کشور مقرر شده به منظور حفظ و ارتقا ایمنی شهروندان، طی یک دوره زمانی کوتاه بیمارستان به پلی کلینیک تخصصی تغییر یابد.
وی گفت: برابر اعلام مدیران سازمان تأمین اجتماعی در صورت موافقت سازمان اوقاف با واگذاری یا تهاتر زمین‌های متبوع، این پلی کلینیک به بیمارستان تخصصی ارتقا می‌یابد.
مرتضوی اظهار کرد: بیمارستان شهید شریعت رضوی از نظر ایمنی جز ساختمان‌های پرخطر بوده و مدیریت شهری خود را مکلف به ارتقا ایمنی شهروندان می‌داند.
شهردار منطقه ۹ تهران خاطرنشان کرد: مجموعه شهری منطقه ۹ با تمام توان و با همکاری و مساعدت و دستور ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمینه ساخت این پلی کلینیک را به کار خواهد بست.
وی اذعان کرد: در حال حاضر بخش‌های تخصصی بیمارستان شهید شریعت رضوی تعطیل و صرفاً به خدمات اورژانسی محدود شده است.
این توافقنامه طی چهار نشست تخصصی کمیته ایمنی منطقه ۹ با حضور مدیران شهری و تأمین اجتماعی نهایی شد.