به گزارش مهر به نقل از رویترز، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) گفت که واشنگتن به زودی راهبرد جامع جدیدی را برای محدوده وسیعتری از منطقه ایندوپاسیفیک عرضه خواهد کرد.

بلینکن در ابتدای ملاقات با همتایان خود در «آسه آن» در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت که استراتژی آمریکا «در پاییز امسال» ارائه خواهد شد و «بر اساس دیدگاه مشترک ما برای ایجاد یک منطقه آزاد، باز، متصل ، مقاوم و امن ایجاد می شود».

وی همچنین افزود: استراتژی مذکور منعکس کننده اهمیت جنوب شرقی آسیا برای منطقه ایندوپاسیفیک و نقش مهمی که آ سه آن در تعیین آینده منطقه ایفا می کند، خواهد بود.

آمریکا اخیرا با ادعای اولولیت بندی در سیاست های مورد نظر واشنگتن، رویکرد اصلی و تمرکز خود را بر منطقه ایندوپاسیفیک قرار داده است و در این راستا از هر گونه اقدامی برای به چالش کشیدن قدرت فزاینده چین در این منطقه و دنیا فرو گذار نیست.