به گزارش مهر، «ولید مارسل» مسئول کمیته داوران کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) است که به منظور تدریس در کمپ داوران ایران به کشورمان سفر خواهد کرد.

این کمپ طی ماه آینده میلادی به مدت چهار روز و با حضور ٤٠ داور لیگ برتری بسکتبال در تهران برگزار خواهد.

ایجاد فرصت برای داوران جوان بین المللی که احتمال کمتری برای دعوت شدن از طرف فیبا را دارند، آموزش ارزیابان داوری با متد فیبا ورفع نقاط ضعف شناسایی شده داوری در لیگ گذشته و ارتقای عملکرد داوران اهداف تعریف شده برای برگزاری کمپ مورد نظر است.