به گزارش خبرنگار مهر، نشست جدید اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک امروز سه شنبه به ریاست محمود خسروی وفا و با حضور حداکثری اعضا برگزار شد.
برای این نشست به جز تبادل اخبار و اطلاعات، چهار محور کلی در نظر گرفته شده بود با این حال به جز کشتی به هیچ یک از محورهای دیگر رسیدگی نشد.
طبق آنچه به عنوان دستورالعمل نشست تعیین و اعلام شده بود، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با حضور در نشست امروز هیات اجرایی، ضمن ارائه گزارش عملکرد فدراسیونش در بخش های مختلف، برنامه های خود را برای بازی های آسیایی تشریح کرد و حتی پیشنهاد افزایش بودجه کشتی برای رسیدگی به تمام برنامه ها را هم مطرح کرد.
این بخش از نشست اما به قدری طولانی شد که رسیدگی به دیگر محورها به جلسات آتی موکول شد.
قرار بود در نشست امروز در مورد بودجه ۱۴۰۲، بازی های ساحلی و انتخاب رئیس کمیسیون توسعه روابط بین الملل هم بحث و بررسی شود که اختصاص پیدا کردن تمام وقت به کشتی، مانع آن شد.