میزگرد تخصصی دیپلماسی منطقه‌ای ایران با حضور سیدرضا صدرالحسینی و محمد مهدی شریعتمدار با همکاری رادیو گفتگو در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.

منبع : مهر