به گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی تنیس برنامه ویژه ای را برای مشکات الزهرا صفی در نظر گرفته است که این برنامه از ایتالیا آغاز می‌شود و در ویمبلدون به پایان می رسد.

صفی در حال حاضر در مسابقات سطح سه جوانان ایران حضور دارد و پس از پایان این مسابقات و سپس پایان امتحاناتش راهی ایتالیا می شود تا در کمپ فدراسیون جهانی باشد و پس از آن در رولان گاروس که دومین گرنداسلم سال ۲۰۲۲ است، شرکت می کند.

فدراسیون جهانی تنیس مدتی پس از پایان رولان گاروس، دو هفته کمپ در بریتانیا را برای دختر تنیس باز ایران در نظر گرفته و پس از آن در ویمبلدون که تیر ماه برگزار می شود، شرکت خواهد کرد. تمام هزینه های این برنامه را فدراسیون جهانی می پردازد.

صفی در حال حاضر در رده ۷۹ جوانان جهان قرار دارد. او اولین بازیکن رده جوانان ایران است که در  سه گرند اسلم استرالیا، رولان گاروس و ویمبلدون حضور خواهد داشت.

انتهای پیام   

منبع : ایسنا