به گزارش ایسنا، مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن ۱۵ بهمن ماه برگزار می‌شود.  

ایران در این دوره از بازی‌ها سه نماینده دارد که رقابت خود را از بیستم بهمن ماه آغاز می‌کنند.  

عاطفه احمدی و حسین‌ساوه شمشکی در آلپاین و دانیال ساوه‌شمشکی در صحرانوردی نماینده‌های ایران در بازی‌های ۲۰۲۲ هستند.

با توجه به اینکه ورزشکاران بر اساس امتیاز جهانی خود جواز رقابت در ماده‌های مختلف را به دست می‌آورند، عاطفه احمدی تنها در مارپیچ کوچک رقابت خواهد کرد، حسین ساوه‌شمشکی در خط آغاز مارپیچ کوچک و بزرگ قرار می‌گیرد و دانیال ساوه سمشکی هم تنها در ۱۵ کیلومتر کلاسیک به رقابت با دیگر اسکی‌بازان می‌پردازد.  

برنامه ایران در این بازی‌ها به وقت تهران به شرح زیر است:

مارپیچ کوچک زنان، ۲۰ بهمن ماه 

عاطفه احمدی 

مانش اول ساعت  ۵ و ۴۵ دقیقه 

مانش دوم ساعت  ۹ و ۱۵ دقیقه 

صحرانوردی مردان، ۲۲ بهمن ماه

دانیال ساوه‌شمشکی

۱۵ کیلومتر کلاسیک، ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه 

مارپیچ بزرگ مردان،  ۲۴ بهمن ماه

حسین ساوه‌شمشکی

مانش اول ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه 

مانش دوم ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه 

مارپیچ کوچک مردان، ۲۷ بهمن ماه

حسین ساوه شمشکی

مانش اول ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه 

مانش دوم ساعت ۹ و ۱۵  دقیقه

انتهای پیام 

منبع : ایسنا