به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و قرآن در روز سه‌شنبه ششم مهرماه پخش می‌شود را اعلام کرد.

شبکه آموزش

۶ پایه ابتدایی

پایه اول

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١۱:۰۰ فارسی و نگارش

پایه دوم

ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش

پایه سوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی

پایه چهارم

ساعت ١۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی

پایه پنجم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ فارسی و نگارش

پایه ششم

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰

متوسطه اول

پایه هفتم

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ مطالعات و اجتماعی

پایه هشتم

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ مطالعات و اجتماعی

پایه نهم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات و اجتماعی

دوره آموزش مجازی متوسطه

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰ شیمی سه – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ ریاضی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ شیمی سه – پایه ۱۲ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ ریاضی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن

ساعت ۸ درس اخلاق اسلامی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ اسلام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پایه چهارم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پایه چهارم دبستان

ساعت ۱۵ درس عربی زبان قرآن ۲ پایه دوم متوسطه

ساعت ۱۵:۳۰ درس پیام‌های آسمانی پایه هشتم

منبع : مهر