به گزارش خبرنگار مهر، با انتصاب «هونگ سونگ هو» کره‌ای به عنوان سرمربی تیم‌های ملی تیروکمان در واقع پرونده بهزاد پاکزاد و اسماعیل عبادی در کادر فنی تیم‌های ریکرو و کامپوند بسته شد مگر اینکه بررسی برای انتخاب گزینه‌های جدید بازهم به این دو مربی ختم شود.
پاکزاد و عبادی طی سال‌های گذشته مسئولیت مستقیم ملی پوشان ریکرو و کامپوند را بر عهده داشتند اما با انتصاب سرمربی کره‌ای در راس این دو تیم، عملاً قدرت تصمیم گیری مستقیم از این دو مربی داخلی گرفته شده است و هنوز کسی هم جایگزین آنها نشده است.
برای تکمیل کادر فنی تیم ملی تیروکمان، «هونگ سونگ هو» باید حداقل دو مربی در کنار خود داشته باشد. قرار است این دو مربی ایرانی باشند و به همین منظور گزینه‌هایی هم معرفی شده‌اند اما هنوز جمع بندی نهایی برای تصمیم گیری قطعی حاصل نشده است.
گفته می‌شود بهزاد پاکزاد و اسماعیل عبادی هم جزو گزینه‌های موردنظر برای حضور در کادر فنی تیم ملی تیروکمان هستند. قاعدتاً اینکه «هونگ سونگ هو» نظر مثبت نسبت به پاکزاد و عبادی داشته باشد و همکاری با آنها را بپذیرد یک روی سکه است، طرف دیگر سکه، نظر خود آنها است و اینکه بپذیرند به عنوان مربی با فدراسیون همکاری داشته باشند درحالی که تا همین یک ماه پیش سرمربی بودند.
در هر صورت با برگزاری رقابت‌های انتخابی برای تیم ملی ریکرو، سرمربی کره‌ای تیم ملی تیرو کمان به صورت رسمی همکاری با فدراسیون آغاز کرد. قرار است پنجشنبه و جمعه آینده هم رقابت‌های انتخابی تیم ملی کامپوند برگزار شد.
بعد از برگزاری این رقابت‌ها و در ادامه تشکیل اردوی انتخابی برای هر دو تیم، اردونشینان ریکرو و کامپوند به صورت رسمی مشخص شده و آغاز به کار می‌کنند. به نظر می‌رسد تا آن زمان تکلیف مربیان ایرانی تیم‌های ملی تیروکمان مشخص شده باشد.