به گزارش مهر، ندا رونده در جلسه‌ای که با حضور اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به اینکه معاونت‌های غذا و دارو و مدیریت‌های مرتبط طی برنامه ارزیابی عملکردی سالانه بررسی می‌شوند، گفت: از برنامه‌های عملیاتی مرتبط که در این دوره مورد ارزیابی قرار گرفته است می‌توان به برنامه نظارت بر عرضه مواد غذایی، نظارت بر شرکت‌های وارد کننده و وضعیت فعال، نحوه عملکرد این شرکت‌ها، رسیدگی به شکایات واصله از مجموعه‌های مختلف، بررسی باقیمانده سموم و آفات در محصولات کشاورزی و اجرای برنامه‌های آموزشی اشاره کرد.

وی با تاکید بر سیاست‌های سازمان غذا و دارو مبنی به الکترونیکی کردن فرآیندها، افزود: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این حوزه عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشته به شکلی که ثبت منبع، پروانه ساخت و اطلاعات کارخانجات و واحدهای تولید کننده مواد غذایی در سامانه به ۸۰ درصد رسید.

رونده از سطح بندی عملکرد معاونت‌های غذا و داروی کشور در چهار سطح در این دوره از ارزیابی‌ها خبر داد و گفت: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رقابتی بین ۶۳ دانشگاه رتبه اول را در برنامه ارزیابی عملکرد غذایی به خود اختصاص داد.