به گزارش خبرگزاری مهر، دور سوم از مرحله سوم و پایانی رقابتهای لیگ برتر آقایان باشگاههای کشور در آکادمی امیر احتشام زاده تهران پیگیری شد. در اولین دیدار تیم رعد پدافند هوایی اصفهان که در دو دوره قبل موفق به کسب ۱۷/۵ امتیاز شده بود، در برابر پادما یدک اصفهان با حساب ۳ بر ۲ به پیروزی دست یافت و با ۱/۵ امتیاز کسب شده، در مجموع با ۱۹ امتیاز کماکان در صدر جدول قرار دارد.

تیم پادما یدک نیز با کسب یک امتیاز در بازی اول با احتساب ۱۵ امتیاز پیشین در مجموع با ۱۶ امتیاز در رده سوم قرار دارد.

در دیگر بازی هم زمان نیز تیم پالایش نفت آبادان در برابر مقاومت تبریز با حساب ۵ بر صفر به پیروزی دست یافت. نفتی‌های آبادان که از دور قبل مسابقات ۱۱/۵ امتیاز بدست آورده بودند، هم اکنون با ۱۴ امتیاز در جایگاه ششم جدول قرار دارند.

دیدار حساس فراسنج تهران در مقابل با دانشگاه آزاد اسلامی با حساب ۳ بر ۲ به سود فراسنج به اتمام رسید. فراسنج در دو دور قبل ۱۶ امتیاز داشت و هم اکنون با ۱۷/۵ امتیاز کماکان تعقیب کننده اصلی رعد پدافند هوایی بشمار می‌آید.

دانشگاه آزاد اسلامی در دو دور اول و دوم مسابقات صاحب ۱۴/۵ امتیاز بود که با ۱ امتیاز دور سوم، با ۱۵/۵ امتیاز در حال حاضر در جایگاه چهارم قرار دارد.

مصاف شهرداری کرج در برابر عقاب نهاجا تهران با حساب ۴ بر ۱ به سود شهرداری به اتمام رسید. شهرداری کرج با دو امتیاز بدست آمده در بازی اول صاحب ۱۴/۵ امتیاز شد و در جایگاه پنجم جدول قرار گرفت.

عقاب نهاجا نیز در دو دور قبل ۴/۵ امتیاز داشت که پس از پشت سر گذاشتن دیدار روز اول، با ۵ امتیاز در رده هفتم قرار گرفت.‌

بدین ترتیب جدول رده بندی مسابقات پس از پایان دور سوم از مرحله پایانی به شرح زیر است:

۱- رعد پدافند هوایی ۱۹ امتیاز
۲- فراسنج تهران ۱۷/۵ امتیاز
۳- ادما یدک اصفهان ۱۶ امتیاز
۴- دانشگاه آزاد اسلامی ۱۵/۵ امتیاز
۵- شهرداری کرج ۱۴/۵ امتیاز
۶-پ الایش نفت آبادان ۱۴ امتیاز
۷- عقاب نهاجا تهران ۵ امتیاز
۸- مقاومت تبریز ۴/۵ امتیاز

دور چهارم از مرحله پایانی مسابقات از عصر (جمعه) دنبال خواهد شد که طی آن تیم‌های زیر به مصاف هم خواهند رفت:

پادما یدک اصفهان – فراسنج تهران
عقاب نهاجا تهران – رعد پدافند هوایی اصفهان
پالایش نفت آبادان -دانشگاه آزاد
شهرداری کرج -مقاومت تبریز

منبع : مهر