به گزارش مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت در خصوص تهاتر بدهی ایران ایر به یک شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی وابسته به شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت با بدهی‌های این شرکت نفتی به سازمان امور مالیاتی را به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کرد.

رقم مذکور در این مصوبه، ۳۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است و سازمان امور مالیاتی موظف شده ظرف یک روز کاری از زمان ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به اجرای آن اقدام کند.

ممنوع الخروجی افراد بدهکار بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده، رفع خواهد شد.

در صورتی که مطالبات شرکت سوخت رسان از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بیشتر از رقم مذکور در مصوبه دولت (۳۴ میلیارد تومان) باشد، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مطالبات از شرکت دولتی جایگزین، مطابق قوانین و مقررات اقدام کند.

بدهی ۳۴ میلیارد تومانی هما به شرکت سوخت رسانی تسویه شد

بدهی ۳۴ میلیارد تومانی هما به شرکت سوخت رسانی تسویه شد