به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزیده آمارهای مربوط به بخش تراز پرداخت‌های بهمن‌ماه را منتشر کرد.

در بخش تراز پرداخت‌ها، جداول موازنه پرداخت‌ها، صادرات غیرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غیرنفتی، آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نیز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بین بانکی و آزاد ارائه شده است.

بر اساس این آمار در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، ۵ میلیارد و ۱۰۴ میلیون دلار واردات انجام شده است. با احتساب این رقم جمع واردات یازده ماهه ۱۴۰۰ به رقم ۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار رسید.

بدهی‌های خارجی به ۸ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار رسید

همچنین در بهمن ماه، ۴ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار صادرات انجام شده است و با این حساب رقم کل یازده ماهه صادرات به ۴۳ میلیارد و ۵۱۷ رسید.

آمار بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در پایان ماه ۸ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار بوده است که از میان ۶۲۸۹ بلند مدت و ۲۵۹۶ کوتاه مدت است.

منبع : مهر