به گزارش مهر، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش در تشریح جلسه صبح امروز(شنبه) کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: حسین باغگلی، گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت آموزش و پرورش امروز در جلسه کمیسیون و تحقیقات مجلس حضور یافت و جلسه ما با وی بسیار چالشی بود.

وی بیان کرد: اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سوالات چالش برانگیز زیادی درباره سن پایین گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش مطرح کردند. یکی دیگر از موضوعات مهمی که از سوی نمایندگان مطرح شد آن بود که باغگلی سوابق لازم در آموزش و پرورش ندارد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه‌ای بسیار مهم است و نمایندگان مطالبی را درباره بودجه این وزارتخانه، رتبه بندی فرهنگیان، وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و شرایط مدارس مناطق محروم مطرح کردند و نکته اصلی از سوی نمایندگان این بود که باغگلی که در این مجموعه فعالیتی نکرده و چگونه می‌خواهد این مسائل را در دستور کار خود قرار دهد و اجرایی کند.

منادی سفیدان با اشاره به اینکه در حال حاضر فراکسیون دانشگاهیان مجلس هم در حال بررسی برنامه‌های گزینه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند، گفت: عصر امروز محمدعلی زلفی گل گزینه پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور می یابد و برنامه های خود را به نمایندگان ارائه می‌کند.