به گزارش مهر، احمد وحیدی پیش از ظهر یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ ضمن بازدید از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفتگو با مدیران این سازمان، گزارش‌های بخش‌های مختلف مرتبط با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را استماع و ارزیابی کرد.

در این نشست رئیس، معاونان و مدیران کل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ضمن ارائه گزارش از بخش‌های مختلف مرتبط با مدیریت شهری و روستایی، به سوالات وزیر کشور پاسخ دادند.