به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی از صبح امروز در شهر باکو آذربایجان آغاز شده که تیم ملی کشورمان در نخستین دیدار خود به مصاف تیم ترکیه رفت و با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسید.
نتایج انفرادی مصاف ایران و ترکیه به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز، برنده ۱ – اکرم اوزترک ۱۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد ۹ – کرم کمال ۷۶۳ کیلوگرم: ایمان محمدی ۸ – احمت اویار صفر۶۷ کیلوگرم: سید دانیال سهرابی ۸ – مورات فیرات صفر۷۲ کیلوگرم: محمدرضا رستمی ۲ – سلجوق جان ۱۷۷ کیلوگرم: محمدرضا مختاری ۲ – یونس امره باشار ۶‌۸۲ کیلوگرم: علیرضا مهمدی ۵ – برهان آکبوداک ۷۸۷ کیلوگرم: حمیدرضا بادکان ۲ – علی جنگیز ۱۱‌۹۷ کیلوگرم: مهدی بالی ۴ – متهان باشار ۲‌۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی ۵ – عثمان ایلدیریم، برنده ۵‌