به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اولین نشست استانداران سراسر کشور با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور با هدف بررسی ظرفیت‌های موجود در کشور برای ارتقا مبارزه با بیماری کرونا و بهبود وضعیت معیشتی مردم در محل وزارت کشور برگزارشد.

در این نشست پس از توضیحات اولیه وزیر کشور، استانداران سراسر کشور آخرین گزارش وضعیت بیماری و شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی استانی را به وزیر کشور ارائه دادند و متناسب با ظرفیت‌های موجود، جمع‌بندی مقتضی از سوی وزیر کشور به عمل آمد.