به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان همجوار نیز شدیداً آسیب دیده و در آستانه ریزش است و ساکنان آپارتمان‌های همسایه تخلیه شده‌اند.

حادثه فروریزش ساختمان چهار طبقه در تبریز ۱۲ نفر مصدوم به همراه داشت.

احتمال محبوس ماندن ساکنان ساختمان حادثه دیده وجود دارد.

منبع : مهر