به گزارش خبرگزاری مهر؛ مهدی ولی‌پور، رئیس سازمان امدادونجات هلال احمر گفت: در طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت هلال احمر همراه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است، ۵۵۵ هزار و ۹۱۴ نفر پایش و ۷۹ هزار و ۸۲۷ تست فوری هم از مسافران گرفته شد.