به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه‌ای با حضور علی سلاجقه؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از معاونان و مدیران ارشد سازمان حفاظت محیط زیست، حکم انتصاب رضا انجم شعاع به عنوان عضو و دبیر هیأت مرکزی گزینش سازمان حفاظت محیط زیست از سوی علی حاجی خانی؛ دبیر هیأت عالی گزینش به وی ابلاغ شد.
گفتنی است، پیش از این و دراحکامی جداگانه از سوی دبیر هیأت عالی گزینش، رضا انجم شعاع؛ معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان عضو و دبیر هیأت مرکزی گزینش، میثم جعفری گرگانی؛ نماینده هیأت عالی گزینش و ایمان منصوری؛ نماینده سازمان اداری و استخدامی به عنوان اعضای جدید هیأت مرکزی گزینش سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شده بودند.