به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خلیل محبت‌خواه از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران از دوم تا نهم مهرماه امسال مطابق با بخشنامه وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

محبت‌خواه گفت: با توجه به درخواست‌های متعدد واصله به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و پس از بررسی‌های به عمل آمده توسط آن معاونت، مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تا تاریخ ۲۹ مرداد تمدید و همچنین زمان برگزاری انتخابات از تاریخ دوم تا نهم مهرماه امسال تمدید شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: مطابق با دستور دستگاه نظارت بر انتخابات (مستقر در وزارت راه و شهرسازی) مقرر شده است تا هیأت اجرایی و دستگاه نظارت هر استان (ادارات کل راه و شهرسازی) ضمن رعایت ضوابط مصوب در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین آئین‌نامه اجرایی آن از جمله ماده ۴۶و سایر مقررات ابلاغی نسبت به انجام دقیق و کامل وظایف محوله اقدام کنند.