به گزارش مهر به نقل از وزارت دفاع، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از انتشار لیست نهایی پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی در محل دفتر وزیر با امیر سرتیپ محمد رضا آشتیانی گزینه پیشنهادی وزارت دفاع دولت سیزدهم دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار امیر سرتیپ حاتمی با ابراز مسرت از انتخاب امیر سرتیپ آشتیانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت دفاع دولت سیزدهم گفت: خدای متعال را شاکریم که ریاست محترم جمهوری با درایت و هوشمندی بهترین گزینه برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را انتخاب کردند.

وزیر دفاع، گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای وزارت دفاع را فرمانده و مدیری توانمند، باتجربه، متعهد و آشنا با موضوعات نیروهای مسلح دانست و تصریح کرد: مجموعه وزارت دفاع در تمامی بخش‌ها آمادگی کامل دارد تا تجربیات موجود را به وزیر دفاع منتخب خانه ملت منتقل کرده و مأموریت خطیر پشتیبانی از نیروهای مسلح همچون گذشته با قدرت ادامه یابد.