به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز اکران نوروزی فیلم‌ها ظرفیت سالن‌های سینمایی کشور که پیش‌تر به دلیل شرایط کرونایی محدود شده بود، افزایش پیدا کرد.

بنا بر دستورالعمل تازه سازمان سینمایی قرار است سینماها با ظرفیت ۷۵ درصد به نمایش فیلم‌ها بپردازند.

این در حالی است که پیش از این همزمان با افزایش موج ششم کرونا اعلام شده بود سینماها با ۵۰ درصد ظرفیت به ارایه خدمات می‌پردازند.

این تغییر از روز ۱۸ اسفندماه و همزمان با آغاز فیلم‌های اکران نوروز در سامانه فروش بلیط سینماهای کشور اعمال می‌شود.

منبع : مهر