حسین شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر از اعطای اعضای بدن کودک شاهرودی به بیماران خبر داد و ابراز داشت: این کودک به دلیل ضایعه مغزی جان خود را از دست داده بود و با رضایت خانواده وی، اعضای بدنش اهدا شد.

وی با بیان اینکه خانواده عامریان اولین اهداکنندگان عضو استان سمنان در سال جاری محسوب می‌شوند افزود: اعضای بدن این کودک در تهران به بیماران پیوند زده خواهد شد.

منبع : مهر