مردم ورزش دوست شهرستان بابل از علی اکبر یوسفی دارنده نشان طلای وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی جهانی نروژ در بازگشت به زادگاهش به گرمی استقبال کردند.

منبع : مهر