به گزارش خبرنگار مهر، «آرش میراسماعیلی» امروز جمعه برای حضور در اردوی تیم ملی نوجوانان به لرستان و شهرستان سلسله سفر کرد، مردم شهرستان سلسله در بدو ورود از «آرش میراسماعیلی» با ساز و دهل استقبال کردند.

منبع : مهر