به گزارش مهر، شانزدهمین دوره بازی‌های پارالمپیک به میزبانی توکیو ژاپن و از ۲ تا ۱۴ شهریور ماه برگزار می‌شود.

کمیته پارالمپیک ایران در این دوره از بازی‌ها دست به کیفی گرایی زده است و با کاهش تعداد ورزشکاران اعزامی نسبت به دوره‌های گذشته، مبنای اعزام ورزشکاران را بر اساس اولویت بندی و سیاست گذاری‌های کسب مدال و آینده نگری تعیین کرده است.

به این ترتیب ایران در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو تنها ۶۲ ورزشکار در ۱۰ رشته خواهد داشت.

اسامی کاروان ایران به شرح زیر است:

اسامی کاروان ایران در پارالمپیک توکیو منتشر شد
اسامی کاروان ایران در پارالمپیک توکیو منتشر شد
اسامی کاروان ایران در پارالمپیک توکیو منتشر شد
اسامی کاروان ایران در پارالمپیک توکیو منتشر شد
اسامی کاروان ایران در پارالمپیک توکیو منتشر شد
اسامی کاروان ایران در پارالمپیک توکیو منتشر شد
اسامی کاروان ایران در پارالمپیک توکیو منتشر شد
اسامی کاروان ایران در پارالمپیک توکیو منتشر شد
اسامی کاروان ایران در پارالمپیک توکیو منتشر شد
اسامی کاروان ایران در پارالمپیک توکیو منتشر شد