به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون دوچرخه سواری، بررسی صلاحیت مدیریتی کاندیداهای انتخابات ریاست فدراسیون دوچرخه سواری انجام شد و ۱۰ نفر توانستند از این مرحله عبور کنند.
۱۷ نفر در انتخابات ریاست فدراسیون دوچرخه سواری ثبت نام کرده بودند که پس از بررسی سوابق مدیریتی، در نهایت ۱۰ نفر تأیید شدند. اسامی این ۱۰ نفر که برای تأیید صلاحیت نهادهای نظارتی ارسال شده به شرح زیر است:
۱- رسول هاشم کندی اسدی۲- سیدرضا میرابوطالبی۳- محمد بابایی۴- بهمن محمدرضایی۵- عبدالرحمن قاسمی نافچی۶- حمیدرضا پارسی منش۷- علی دادگر۸- محمد صانعی۹- محمود ترابی گودرزی۱۰- افشین داوری