به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی با بیان این مطلب افزود: ما یک اساسنامه مورد تصویب اتحادیه جهانی داریم که مورد تایید وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی قرار گرفته است و به مانند اساسنامه سایر فدراسیون‌های ملی در اتحادیه جهانی کشتی می‌باشد.
وی تصریح کرد: ملاک عمل فدراسیون کشتی اساسنامه آن است و ادامه کار رئیس منتخب هیئت کشتی استان فارس قانونی است.
سخنگوی فدراسیون کشتی اظهار داشت: متأسفانه دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها که متأثر از دستورات شخص معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان می‌باشد، در اقدامی خارج از اساسنامه، غیر حرفه‌ای و غیرقانونی که امیدواریم دخالت دولت در امور فدراسیون‌ها تلقی نگردد، به صورت یک طرفه نسبت به ابطال انتخابات استان فارس اقدام نموده است.
وی افزود: از نظر فدراسیون کشتی، بر اساس اساسنامه فدراسیون کشتی و آیین نامه‌های هیئت‌های ورزشی، ابطال مجمع بدون در نظر گرفتن نظرات رئیس و نایب رئیس مجمع و جلسه استماع جنبه قانونی ندارد و از نظر فدراسیون کشتی انتخابات هیئت کشتی استان فارس قانونی بوده و رئیس این هیئت نیز محکم به کار خود ادامه خواهد داد.
امامی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دیگر شاهد سنگ اندازی های متعدد معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مسیر فدراسیون کشتی نباشیم.