ارز ۴۲۰۰ تومانی از پایه غلط بود

رئیس سازمان برنامه و بودجه: ارز ۴۲۰۰ تومان از پایه اشتباه بود و بسیاری از مشکلاتی که ما الان در کشور داریم مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به عده‌ای خاص داده شد.

منبع : مهر