محمد باقر قالیباف صبح دوشنبه بعد از ورود به کرمان در گلزار شهدای این شهد حاضر شد و مرقد مطهر شهید سلیمانی را زیارت کرد.

منبع : مهر