به گزارش مهر، احمد مؤمنی راد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در روز یکشنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی ۳ پرونده رسیدگی شد.

وی با اشاره به اینکه پرونده اول مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری آفاق نیوز به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی بود، گفت: هیأت منصفه با اکثریت آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب متهم را مجرم دانست و نیز با اتفاق آرا وی را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.

سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی با اشاره به اینکه پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب به اتهام نشر اکاذیب و مطلب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر بود، گفت: هیأت منصفه با اتفاق آرا متهم را در اتهام فوق الذکر مجرم دانست و نیز با اتفاق آرا وی را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست.

مؤمنی راد در ارتباط با سومین پرونده‌ای که در این دادگاه بررسی شده است، گفت: پرونده سوم مربوط به مدیرمسئول پایگاه خبری انتخاب بود که با توجه به اعلام رضایت شاکی قبل از تشکیل دادگاه رئیس دادگاه پرونده را مختومه اعلام کرد.