به گزارش خبرنگار مهر، دلار در بازار آزاد توافقی به قیمت ۳۳,۴۱۹ تومان رسید، قیمت دلار در بازار هرات ۳۴,۷۷۰ تومان بوده و در بازار سلیمانیه به ۳۵,۲۹۰ تومان رسید. دلار در سامانه نیما ۲۷,۹۲۹ تومان شد و در سامانه سنا به ۲۷,۶۷۰ تومان رسید. قیمت یورو در بازار آزاد به ۳۶,۵۰۰ تومان رسید.