به گزارش خبرگزاری مهر، رکوردگیری درون اردویی اعضای تیم ملی وزنه برداری کشورمان برای بازی‌های کشورهای اسلامی در حالی برگزار شد که در آخرین تمرین اردونشینان، دو ملی‌پوش به صورت غیر رسمی موفق به رکوردشکنی شدند.
بر این اساس مصطفی جوادی که در دسته ۸۱ کیلوگرم وزنه می‌زند، در حرکت دوضرب وزنه ۲۰۹ کیلوگرم را مهار کرد که یک کیلوگرم بیشتر از رکورد دوضرب جهان است.
رسول معتمدی نیز رکورد دوضرب جهان را یک کیلوگرم و مجموع را سه کیلوگرم به طور غیررسمی شکست.
این دو وزنه بردار قرار است در بازی‌های کشورهای اسلامی در صورت فراهم بودن شرایط به این رکوردها حمله کنند و آنها را به طور رسمی به نام خود ثبت کنند.
بر اساس این گزارش نتایج رکوردگیری ملی پوشان وزنه برداری به شرح زیر است:
دسته ۶۷ کیلوگرم حافظ قشقایی: ۱۲۵ یک ضرب، ۱۷۰ دوضرب و مجموع ۲۹۵ کیلوگرم
دسته ۸۱ کیلوگرم مصطفی جوادی: ۱۶۵ یک ضرب و ۲۰۹ دوضرب و مجموع ۳۷۴ کیلوگرم (شکستن غیر رسمی یک کیلوگرم رکورد دوضرب جهان) رکورد دوضرب جهان: ۲۰۸ کیلوگرم در دست وزنه بردار بلغارستان است.
دسته ۸۱ کیلوگرم حسین سلطانی: ۱۶۰ یک ضرب، ۱۹۰ دوضرب و مجموع ۳۵۰ کیلوگرم
دسته ۹۶ کیلوگرم رضا بیرالوند: ۱۷۰ یک ضرب، ۲۰۰ دوضرب و مجموع ۳۷۰ کیلوگرم
دسته ۱۰۲ کیلوگرم رسول معتمدی: رکورد ۱۸۳ یک ضرب، ۲۳۲ دوضرب و مجموع ۴۱۵ کیلوگرم (شکستن غیر رسمی یک کیلوگرم رکورد دوضرب جهان و ۳ کیلوگرم رکورد مجموع جهان)
رکورد دوضرب جهان: ۲۳۱ کیلوگرم رکورد تعیین شده توسط فدراسیون جهانی که کسی موفق به شکستن آن نشده است.
رکورد مجموع جهان: ۴۱۲ کیلوگرم رکورد تعیین شده توسط فدراسیون جهانی که کسی موفق به شکستن آن نشده است.
دسته ۱۰۲ کیلوگرم امیر حقوقی: ۱۶۶ یک ضرب، ۲۱۰ دوضرب و مجموع ۳۷۶ کیلوگرم
دسته ۱۰۹ کیلوگرم پیمان جان: ۱۷۷ یک ضرب، ۲۱۰ دوضرب و مجموع ۳۸۷ کیلوگرم
دسته ۱۰۹ کیلوگرم مهدی کرمی: ۱۷۵ یک ضرب، ۲۲۰ دوضرب و مجموع ۳۹۵ کیلوگرم
دسته ۱۰۹+ کیلوگرم علیرضا یوسفی: ۱۸۵ یک ضرب، ۲۴۰ دوضرب و مجموع ۴۲۵ کیلوگرم