به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله اعظمی در گفت و گوی رادیویی اظهار کرد: بنا بر آمار دقیق هواشناسی، در ۵۳ سال اخیر، ۳۳ درصد خشکسالی شدید و ۳۱ درصد ترسالی داشته ایم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تصریح کرد: در ۵۰ سال اخیر تقریباً یک درجه هوا گرم‌تر شده و این تغییرات اقلیمی، شدیدترین صدمات را به آبخیزداران وارد کرده است.
وی ادامه داد: در ایران بین ۷۰ تا ۸۵ درصد آبخوان‌ها صدمه دیده اند و ما توانسته ایم تنها پنج تا ۱۰ درصد آن‌ها را ترمیم کنیم. وقتی آبخوان‌ها و آبخیزها را تقویت نکرده ایم و روان آب‌هایمان کم شده، معمولاً ورودی همه سدها نسبت به خروجی منفی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: حدود ۸۰ درصد از منابع آبی کشور را استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، هرمزگان، همدان و البرز برداشت می‌کنند و اگر دولت لایحه آبخوان داری و آبخیزداری را هر چه زودتر تصویب و به مجلس ارائه نکند و بودجه اش را نبیند، ما در سال‌های بعد حتماً دچار آسیب خواهیم شد.